bio


Marek Rachwalik, born in 1986 in Częstochowa. He comes from the Kłomnice village, PL.
2002-2006 J. Malczewski High School of Fine Arts in Częstochowa, ceramics. Internship in ceramics under Leonardo Da Vinci program in Höhr-Grenzhausen, DE, 2005.
2007-2012 Academy of Fine Arts in Katowice, Master of Arts degree, Faculty of Painting. A diploma with a medal in Prof. Ireneusz Walczak’s workshop. Reviewer: prof. Andrzej Tobis. 2013-2014 An intern for the graduate and an instructor in dr. Dominika Kowynia's painting workshop, Academy of Fine Arts in Katowice. 2015-2017 An assistant lecturer in dr. Weronika Siupka's drawing workshop, external studies, Academy of Fine Arts in Katowice.
E-mail: marekrachwalik@wp.pl
Tel: 886 737 130

AWARDS • DISTINCTIONS • CONTESTS  
Distinction, Intl. Painting Cont. of Three Bridges Found. Służew Community Centre, Warsaw, PL, 2018 
Disruptions/Umwelt contest, CSW Solvay, Cracow, PL, 2018 
20th place, The Young Art Compass, PL, 2017 
Statutory distinction, 43rd Painting Biennial Bielsko Autumn, Bielsko-Biała, PL, 2017
Distinction of the Szum Magazine, 43rd Painting Biennial Bielsko Autumn, Bielsko-Biała, PL, 2017
22nd place, The Young Art Compass, PL, 2016
Flow contest, Art. Main Station by Mia, Wroclaw, PL, 2016 
4th Painting Triennial Autumn Confrontations, BWA, Rzeszów, PL, 2016 
But Art! Painting contest, The Artist’s Colony-Lower Town, Gdańsk, PL, 2016   
2nd Leon Wyczółkowski Painting Contest, BWA Town Gallery, Bydgoszcz, PL, 2016
23rd place, The Young Art Compass, PL, 2015
But Art! Painting contest, CSW Solvay, Cracow, PL, 2015
Intl. Painting Cont. of Three Bridges Found., Sobański Palace, Warsaw, PL, 2015
Painting Review, Promotions 2013, Art Gallery, Legnica, PL, 2013
2nd Cont. of the Green Carrot Found., Painting is Universal Language, DAP2 Gallery, Warsaw, PL, 2013
Nominated by AoFA in Katowice for the Talents of Polish Radio 3, Visual Arts, Katowice, PL, 2013
P!cture project, Billboard Gallery, Katowice, PL, 2013
II Young Art Review New blood, Socato Gallery, Wroclaw, PL, 2012
The best diplomas of the AoFA contest, Great Armoury Gallery, Gdańsk, PL, 2012
3rd prize in The limits of drawing, III Triennial contest, Town Gallery, Rzeszów, PL, 2011 
The Rector’s scholarship for the best students of AOFA, Katowice, PL, 2011
10th Hestia Artistic Journey Contest, National Art Gallery, Sopot, PL, 2011
Distinction, 10th Festival of Art, Connected by Warmth, PP Szombierki, Bytom, PL, 2009

INDIVIDUAL EXHIBITIONS AND A DUET:
Only heavy metal, with Bartosz Zaskórski, 9/10 Gallery, Poznań, PL, 2017
Toxic compounds, with Maciej Cholewa, Jedna Druga Gallery, Szczecin, PL, 2017
Agricultural Cavalry of Marek, Kuratorium Gallery, Warsaw, PL, 2016
Panzer Division Marek, curator: Bartosz Zaskórski, + Gallery, Katowice, PL, 2016
Zoom, with Barbara Bigosińska, + Gallery, Katowice, PL, 2011
Silkprint, Fractal, Mikołów, PL, 2011

PUBLICATIONS: 
Artist about year 2017, Szum Magazine, Warsaw, PL, 2017 
Szum Magazine, nr 19, Warsaw, PL, 2017 
Joyful metal and furious rabbits. New painting from Silesia, Piotr Policht, Culture.pl, Warsaw, PL, 2017 
Triumph. Village. Dionysia. Bartosz Zaskórski, Szum Magazine, Warsaw, PL, 2017
Options - Cultural Quarterly, nr 4, Katowice, PL, 2016 
Szum Magazine, nr 16, Warsaw, PL, 2017 
Drawing from series Ghost in LP Mchy i Porosty-Hypnagogic polish music for teenage mutants, PL, 2016
Article Panzer Division Marek, Tuba, text: Andrzej Tobis/Bartosz Zaskórski, Katowice, PL, 2017
Review, A know-all, pesticide rain and boars slaughter (PDM), Zuzanna Sokołowksa, artPAPIER, PL, 2016
Review/interview, Synthetics of imagination, Adam Barabasz, Reflektor, Katowice, PL, I.2016 
Panzer Division Marek, Śląskie Trendy.pl, Gliwice, PL, 2016 
Marek Rachwalik in Rondo of Art, Wyborcza pl. Katowice, PL, I.2016  
Interview, Klaudia Dąbrowska, Portal of Katowice, Katowice, PL, 2015 
Article/interview, On landfill of images, Małgorzata Stalmierska, Time for the interior, Warsaw, PL, III.2014

SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
2018 Lndscapes of anthropocene, Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk, PL
2017 The grass grow under concrete, Open Gallery Monika Krupowicz, Szczecin, PL
I hate everyone, Arman Galstyan Gallery, Warsaw, PL
Plants love differently, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warsaw, PL
Fantastic chemistry: dysfunction of disfunctions, Różnia Gallery, Warsaw, PL
2016 Greetings from Kato! Self-contribution, Aula Gallery, University of Arts, Poznań, PL
Intl. Art Fair Warsaw 2016, Beta 16 Gallery, National Stadium, Warsaw, PL
2015 Inaugural Exhibition, The Graduate, AoFA, Katowice, PL
Illustrations by students and graduates from AOFA in Katowice, Palace of Youth, Katowice, PL
2014 Serigraphy workshop from AOFA in Katowice, Silkprint, Koridor Gallery, Ostrava, CZ
The Night of Museums, Rossberg Gallery, Katowice, PL
Students and Graduates from AOFA from Katowice, Faculty of Law, Katowice, PL
Painting Review, Promotions 2013, The Cultural Centre Castle Hill, Lubin, PL
Everything for Sale, Radical Gallery, Świebodzki Station, Wroclaw, PL
Greetings from Kato! Contemporary Art Gallery MD_S, Wroclaw, PL
New blood ventilates Forefathers’ Eve, Socato Gallery, The Polish Theatre, Wroclaw, PL
Painting Review, Promotions 2013, The Archaeology and History Museum, Głogów, PL
 2013 The 2nd Cont., Green Carrot Found., Painting is Universal Language, L. Zamenhof Centre, Białystok, PL
Educators from AOFA in Katowice, Behind Pane gallery, AOFA, Wroclaw, PL 
Greetings from Kato!, Art Gallery Rondo, Katowice, PL
The Nacre, AOFA from Katowice, Emdes Art Gallery, Wroclaw, PL 
Studio of Prof. Ireneusz Walczak, Town Museum, Siemianowice Śląskie, PL 
Silkprint Now!, Katofonia, Katowice, PL 
Intl. art project Bush Telegraph, Katowice, PL
2012 The V Intl. Drawing Contest, Museum of Architecture, Wroclaw, PL
Diplomas from AoFA in Katowice, Art Gallery Rondo, Katowice, PL 
2011 sSAFka Festival, Wilson Gallery, Katowice, PL
Illustrators’ Salon, CC Castle, Poznań, PL 
2010 11th High Arts Festival, PP Szombierki, Bytom, PL
Students’ exhibitions from AOFA in Katowice, University of Silesia, Cieszyn, PL
2009 Landschaft Hotel, Landschaft Group, dedicated to the works of David Lynch, + Gallery, Katowice, PL
Oh Baby, Landschaft group, Old Factor Gallery, Gliwice, PL
2007 Students’ Exhibition The Jubilee of 60 years of AoFA in Katowice, Art Gallery Rondo, Katowice, PL
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Marek Rachwalik ur. 1986 w Częstochowie. Pochodzi ze wsi Kłomnice.
2002-2006 PLSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie, ceramika użytkowa. Staż ceramiczny programu Leonardo Da Vinci, Höhr-Grenzhausen, DE, 2005.
2007-2012  Wydział Malarstwa ASP Katowice, dyplom z medalem w pracowni prof. Ireneusza Walczaka. Recenzent: prof. Andrzej Tobis. 2013-2014 Stażysta absolwencki, następnie instruktor w pracowni malarstwa dr. Dominiki Kowyni, Grafika Warsztatowa ASP Katowice. 2015-2017 Asystent w pracowni rysunku dr. Weroniki Siupki, studia zaoczne, ASP Katowice.
E-mail: marekrachwalik@wp.pl
Tel: 886 737 130

NAGRODY WYRÓŻNIENIA • KONKURSY:
Wyróżnienie, Międzyn. Konkurs Malarstwa Fundacji Trzy Mosty, Służewski Dom Kultury, Warszawa, 2018
Konkurs Zakłócenia/Umwelt, CSW Solvay, Kraków, 2018 
20 miejsce, Kompas Młodej Sztuki, 2017
Wyróżnienie regulaminowe, 43 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała, 2017 
Wyróżnienie redakcji Magazynu Szum, 43 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała, 2017 
22 miejsce, Kompas Młodej Sztuki, 2016
Konkurs Przypływ, Art. Main Station by Mia, Wrocław, 2016 
4 Triennale Malarstwa Jesienne Konfrontacje, BWA, Rzeszów, 2016 
Konkurs malarstwa Ale Sztuka!, Kolonia Artystów-Dolne Miasto, Gdańsk, 2016 
II Konkurs Malarstwa im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Galeria Miejska, Bydgoszcz, 2016 
23 miejsce, Kompas Młodej Sztuki, 2015
Konkurs malarstwa Ale Sztuka!, CSW Solvay, Kraków, 2015 
Międzyn. Konkurs Malarstwa Fundacji Trzy Mosty, Pałac Sobańskich, Warszawa, 2015 
Przegląd Malarstwa Promocje 2013, Galeria Sztuki, Legnica, 2013 
II Konk. Fund. Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka, Malarstwo językiem uniwersalnym, Galeria DAP2, Warszawa, 2013
Przez ASP Katowice nominowany do Talentów Trójki, Sztuki Wizualne, 2013
Projekt O!braz - Galeria Bilbordowa, ulica Chorzowska, Katowice, 2013   
II Przegląd Młodej Sztuki, Świeża krew, Galeria Socato, Wrocław, 2012
Konkurs Najlepsze Dyplomy ASP, Wielka Zbrojownia, Gdańsk, 2012
3 nagroda, III Triennale, Granice Rysunku, Galeria Miejska ZSP, Rzeszów, 2011
Stypendium Rektora ASP dla Najlepszych Studentów, 2011
Konkurs 10 Artystyczna Podróż Hestii, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2011 
Wyróżnienie, 10 Festiwal Sztuki Wysokiej Ciepłem Skojarzeni, EC Szombierki, Bytom, 2009

WYSTAWY INDYWIDUALNE I W DUECIE:
Only heavy metal, razem z Bartoszem Zaskórskim, Galeria 9/10, Poznań, 2017
Toksyczne związki, razem z Maciejem Cholewą, Galeria Jedna Druga, Szczecin, 2017
Rolnicza kawaleria Marka, Galeria Kuratorium, Warszawa, 2016 
Panzer Division Marek, kurator: Bartosz Zaskórski, Galeria +, Katowice, 2016 
Zoom, razem z Barbarą Bigosińską, Galeria +, Katowice, 2011 
Sitodruki, Fraktal, Mikołów, 2011

PUBLIKACJE: 
Artyści o 2017 roku, Magazyn Szum, Waraszawa, 2017 
Magazyn Szum, nr. 19, Warszawa, 2017 
Radosny metal i wściekłe króliki. Nowe malarstwo ze Śląska, Piotr Policht, Culture.pl, Warszawa, 2017
Triumf. Wieś. Dionizje. Bartosz Zaskórski, Magazyn Szum, Warszawa, 2017
Kwartalnik Kulturalny Opcje nr 4, Katowice, 2016 
Magazyn Szum, nr 16, Warszawa, 2017 
Rysunek z serii Duch w albumie Mchy i Porosty-Hypnagogic polish music for teenage mutants, 2016 
Panzer Division Marek, Tuba, tekst: Andrzej Tobis/Bartosz Zaskórski, Katowice 2017 
Recenzja, Mądrala, pestycydowy deszcz i zagłada dzików (PDM), Zuzanna Sokołowska, artPAPIER, 2016
Recenzja/wywiad, Syntetyka wyobraźni, Adam Barabasz, Reflektor, Katowice, I.2016 
Panzer Division Marek, Śląskie trendy.pl, Gliwice, 2016 
Marek Rachwalik w Rondzie Sztuki, Wyborcza pl. Katowice, I.2016
Wywiad, Klaudia Dąbrowska, Portal Katowicki, Katowice, 2015 
Artykuł/wywiad, Na wysypisku obrazów, Małgorzata Stalmierska, Czas Na Wnętrze, Warszawa, III.2014

WYSTAWY ZBIOROWE: 
2018 Komunikacja ze wszystkim co jest, Fundacja Stefana Gierwoskiego, Warszawa 

Finaliści Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty, Galeria ASP, Kraków
Kalendarz niepokoju, Galeria Strefart, Tychy
Pejzaże antropocenu, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2017 Pod betonem rośnie trawa, Open Gallery Monika Krupowicz, Szczecin 
Nienawidzę wszystkich, Galeria Arman Galstyan, Warszawa
Rośliny kochają inaczej, Galeria Stolarska/Krupowicz, Warszawa
Fantastyczna chemia: dysfunkcja dysfunkcji, Galeria Różnia, Warszawa 
2016 Pozdrowienia z Kato! Wkład własny, Galeria Aula, Uniwersytet artystyczny, Poznań 
Intl. Art Fair Warsaw 2016, Galeria Beta 16, Stadion Narodowy, Warszawa
2015 Absolwent, inauguracja działalności ASP Katowice, ASP Katowice  
Ilustracje studentów i absolwentów ASP Katowice, Pałac Młodzieży, Katowice  
2014 Pracownia serigrafii ASP Katowice, Sitodruk, Galeria Koridor, Ostrawa, CZ
Noc Muzeów, Rossberg Gallery, Katowice
Studenci i absolwenci ASP Katowice, konferencja prawniczo-lekarskiej, Wydział Prawa, Katowice
Przegląd Malarstwa Promocje 2013, Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Lubin
Wszystko na sprzedaż, Galeria Radykalna, Dworzec Świebodzki, Wrocław
Pozdrowienia z kato!, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław
Świeża Krew dotlenia Dziady, Galeria Sztuki Socato, Teatr Polski, Wrocław
Przegląd Malarstwa Promocje 2013, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Głogów
2013 II Konk. Fund. Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka, Malarstwo Językiem Uniwersalnym, Centrum im. L. Zamenhofa, Białystok  
Pedagodzy Malarstwa ASP Katowice, Galeria Za szybą, ASP Wrocław
Pozdrowienia z kato!, Rondo Sztuki, Katowice
Masa perłowa, ASP Katowice, Galeria Emdes, Wrocław
Pracownia prof. Ireneusza Walczaka, Muzeum Miejskie, Siemianowice Śląskie
Teraz sito!, Katofonia, Katowice
Międzyn. projekt Bush Telegraph, Katowice
2012 V Międzyn. Konkurs Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław
Dyplomy ASP Katowice, Rondo Sztuki, Katowice
2011 sSAFka ASP, Galeria Szyb Wilson, Katowice
Salon Ilustratorów, CK Zamek, Poznań
2010 11 Festiwal Sztuki Wysokiej, EC Szombierki, Bytom
Studentci ASP Katowice, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn
2009 Hotel Landszaft, Grupa Landszaft, dedykowana twórczości Davida Lyncha, połączona z jego wystawą litografii, Galeria +, Katowice
Oh Baby, Grupa Landszaft, Galeria Stara Fabryka, Gliwice
2007 Studenci ASP, Jubileusz 60 lecia ASP Katowice, Rondo Sztuki, Katowice.