bio


Marek Rachwalik, born in 1986 in Częstochowa. Dealing with painting, drawing and the practice of metal autophotography. He comes from the Kłomnice village, PL.
2002-2006 • J. Malczewski High School of Fine Arts in Częstochowa, ceramics. Internship in ceramics under Leonardo Da Vinci program in Höhr-Grenzhausen, DE, 2005.
2007-2012 Academy of Fine Arts in Katowice, Master of Arts degree, Faculty of Painting. A diploma with a medal in Prof. Ireneusz Walczak’s workshop. Reviewer: prof. Andrzej Tobis. 2013-2014 • An intern for the graduate and an instructor in dr. Dominika Kowynia’s painting workshop, Academy of Fine Arts in Katowice. 2015-2017 An assistant lecturer in dr. Weronika Siupka’s drawing workshop, external studies, Academy of Fine Arts in Katowice.

AWARDS • DISTINCTIONS • CONTESTS
OPEN CALL / Sejsmograf 3, Bunkier Sztuki Gallery, Cracow, PL, 2018
Grand Prix, 6 Marian Michalik Painting Triennial, Town Gallery, Częstochowa, PL, 2018
Distinction, 3 Intl. Painting Contest of Three Bridges Foundation, Służew Community Centre, Warsaw, PL, 2018
Disruptions/Umwelt contest, CSW Solvay, Cracow, PL, 2018,
20th place, The Young Art Compass, PL, 2017
Statutory distinction, 43rd Painting Biennial Bielsko Autumn, Bielsko-Biała, PL, 2017
Distinction of the Szum Magazine, 43rd Painting Biennial Bielsko Autumn, Bielsko-Biała, PL, 2017
22nd place, The Young Art Compass, PL, 2016
Flow contest, Art Main Station by Mia, Wroclaw, PL, 2016
4th Painting Triennial Autumn Confrontations, BWA, Rzeszów, PL, 2016
But Art! Painting contest, The Artist’s Colony-Lower Town, Gdańsk, PL, 2016
2nd Leon Wyczółkowski Painting contest, BWA Town Gallery, Bydgoszcz, PL, 2016
23rd place, The Young Art Compass, PL, 2015
But Art! Painting contest, CSW Solvay, Cracow, PL, 2015
Intl. Painting Contest of Three Bridges Foundation, Sobański Palace, Warsaw, PL, 2015
Painting Review Promotions 2013, Art Gallery, Legnica, PL, 2013
2nd cont. of the Green Carrot found., Painting is Universal Language, DAP2 Gallery, Warsaw, PL, 2013
Nominated by AoFA in Katowice for the Talents of Polish Radio 3, Visual Arts, PL, 2013
P!cture project, Billboard Gallery, Katowice, PL, 2013
II Young Art Review New blood, Socato Gallery, Wroclaw, PL, 2012
The best diplomas of the AoFA contest, Great Armoury Gallery, Gdańsk, PL, 2012
3rd prize, The limits of drawing, III Triennial contest, Town Gallery, Rzeszów, PL, 2011
The Rector’s scholarship for the best students of AOFA, Katowice, PL, 2011
10th Hestia Artistic Journey Contest, National Art Gallery, Sopot, PL, 2011
Distinction, 10th Festival of Art, Connected by Warmth, PP Szombierki, Bytom, PL, 2009

INDIVIDUAL EXHIBITIONS AND A DUET:
Only heavy metal, with Bartosz Zaskórski, 9/10 Gallery, Poznań, PL, 2017
Toxic compounds, with Maciej Cholewa, Jedna Druga Gallery, Szczecin, PL, 2017
Agricultural Cavalry of Marek, Kuratorium Gallery, Warsaw, PL, 2016
Panzer Division Marek, curator: Bartosz Zaskórski, + Gallery, Katowice, PL, 2016
Zoom, with Barbara Bigosińska, + Gallery, Katowice, PL, 2011
Silkprint, Fractal, Mikołów, PL, 2011

PUBLICATIONS:
Interview, Aleksandra Litorowicz, 117 Notes na 6 tygodni, Warsaw, 2018
Wyroby, Olga Drenda, Karakter Publishing House, Cracow, PL, 2018
Artists about the year 2017, Szum Magazine, Warsaw, PL, 2017
Szum Magazine, nr 19, Warsaw, PL, 2017
Joyful metal and furious rabbits. New painting from Silesia, Piotr Policht, Culture.pl, Warsaw, PL, 2017
Triumph. Village. Dionysia. Bartosz Zaskórski, Szum Magazine, Warsaw, PL, 2017
Options - Cultural Quarterly, nr 4, Katowice, PL, 2016
Szum Magazine, nr 16, Warsaw, PL, 2017
Drawing from series Ghost in LP Mchy i Porosty - Hypnagogic polish music for teenage mutants, PL, 2016
Article Panzer Division Marek, Tuba, text: Andrzej Tobis/Bartosz Zaskórski, Katowice, PL, 2017
Review, A know-all, pesticide rain and boars slaughter (PDM), Zuzanna Sokołowska, artPAPIER, PL, 2016
Review/interview, Synthetics of imagination, Adam Barabasz, Reflektor, Katowice, PL, I.2016
Panzer Division Marek, Śląskie Trendy.pl, Gliwice, PL, 2016
Marek Rachwalik in Rondo of Art, Wyborcza pl. Katowice, PL, I.2016
Interview, Klaudia Dąbrowska, Portal of Katowice, Katowice, PL, 2015
Article/interview, On landfill of images, Małgorzata Stalmierska, Time for the interior, Warsaw, PL, III.2014

SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
2018 Łza dla cieniów minionych, with Maciej Cholewa, Irmina Rusicka and Kasper Lecnim, Widna Gallery, Cracow, PL
Landscapes of Anthropocene, Baltic Gallery of Contemporary Art, Sopot, PL
2017 • The grass grow under concrete, Open Gallery Monika Krupowicz, Szczecin, PL
I hate everyone, Arman Galstyan Gallery, Warsaw, PL
Plants love differently, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warsaw, PL
Fantastic chemistry: dysfunction of dysfunctions, Różnia Gallery, Warsaw, PL
2016 • Greetings from Kato! Self-contribution, Aula Gallery, University of Arts, Poznań, PL
Intl. Art Fair Warsaw 2016, Beta 16 Gallery, National Stadium, Warsaw, PL
2015 • Inaugural Exhibition, The Graduate, AOFA, Katowice, PL 
2014 • Serigraphy workshop from AOFA in Katowice, Silkprint, Koridor Gallery, Ostrava, CZ
The Night of Museums, Rossberg Gallery, Katowice, PL 
Painting Review Promotions 2013, The Cultural Centre Castle Hill, Lubin, PL
Everything for Sale, Radical Gallery, Świebodzki Station, Wroclaw, PL
Greetings from Kato! Contemporary Art Gallery MD_S, Wroclaw, PL
New blood ventilates Forefathers’ Eve, Socato Gallery, The Polish Theatre, Wroclaw, PL
Painting Review Promotions 2013, The Archaeology and History Museum, Głogów, PL
2013 • The 2nd Cont., Green Carrot Found., Painting is Universal Language, L. Zamenhof Centre, Białystok, PL
Educators from AOFA in Katowice, Behind Pane gallery, AOFA, Wroclaw, PL
Greetings from Kato!, Art Gallery Rondo, Katowice, PL 
The Nacre, AOFA form Katowice, Emdes Art Gallery, Wroclaw, PL
Silkprint Now!, Katofonia, Katowice, PL
Intl. art project Bush Telegraph, Katowice, PL
2012 • The V Intl. Drawing Contest, Museum of Architecture, Wroclaw, PL
Diplomas from AoFA in Katowice, Art Gallery Rondo, Katowice, PL
2011 • sSAFka Festival, Wilson Gallery, Katowice, PL
Illustrators’ Salon, CC Castle, Poznań, PL
2010 • 11th High Arts Festival, PP Szombierki, Bytom, PL
2009 • Landschaft Hotel, Landschaft Group, dedicated to the works of David Lynch, + Gallery, Katowice, PL
Oh Baby, Landschaft group, Old Factor Gallery, Gliwice, PL 

_______________________________________________
Marek Rachwalik ur. 1986 w Częstochowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i uprawianiem metalowej autofotografii. Pochodzi ze wsi Kłomnice.
2002-2006 PLSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie, ceramika użytkowa. Staż ceramiczny programu Leonardo Da Vinci, Höhr-Grenzhausen, DE, 2005.
2007-2012  Wydział Malarstwa ASP Katowice, dyplom z medalem w pracowni prof. Ireneusza Walczaka. Recenzent: prof. Andrzej Tobis. 2013-2014 • Stażysta absolwencki, następnie instruktor w pracowni malarstwa dr. Dominiki Kowyni, Grafika Warsztatowa ASP Katowice. 2015-2017 • Asystent w pracowni rysunku dr. Weroniki Siupki, studia zaoczne, ASP Katowice.
Prace w kolekcji Galerii Bielskiej BWA i Muzeum Narodowego w Gdańsku 
E-mail: marekrachwalik@wp.pl
Tel: 886 737 130

NAGRODY • WYRÓŻNIENIA • KONKURSY: 
OPEN CALL / Sejsmograf 3, Galeria Bunkier Sztuki, Kraków, 2018
Grand Prix, 6 Triennale Malarstwa im. Mariana Michalika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, 2018
Wyróżnienie, 3 Międzyn. Konkurs Malarstwa Fundacji Trzy Mosty, Służewski Dom Kultury, Warszawa, 2018
Konkurs Zakłócenia/Umwelt, CSW Solvay, Kraków, 2018
20 miejsce, Kompas Młodej Sztuki, 2017
Wyróżnienie regulaminowe, 43 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała, 2017
Wyróżnienie redakcji Magazynu Szum, 43 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała, 2017
22 miejsce, Kompas Młodej Sztuki, 2016
Konkurs Przypływ, Art Main Station by Mia, Wrocław, 2016
4 Triennale Malarstwa Jesienne Konfrontacje, BWA, Rzeszów, 2016
Konkurs malarstwa Ale Sztuka!, Kolonia Artystów-Dolne Miasto, Gdańsk, 2016
II Konkurs Malarstwa im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Galeria Miejska, Bydgoszcz, 2016
23 miejsce, Kompas Młodej Sztuki, 2015
Konkurs malarstwa Ale Sztuka!, CSW Solvay, Kraków, 2015
Międzyn. Konkurs Malarstwa Fundacji Trzy Mosty, Pałac Sobańskich, Warszawa, 2015
Przegląd Malarstwa Promocje 2013, Galeria Sztuki, Legnica, 2013
II Konk. fund. Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka, Malarstwo językiem uniwersalnym, Galeria DAP2, Warszawa, 2013
Przez ASP Katowice nominowany do Talentów Trójki, Sztuki Wizualne, 2013
Projekt O!braz - Galeria Bilbordowa, ulica Chorzowska, Katowice, 2013
II Przegląd Młodej Sztuki, Świeża krew, Galeria Socato, Wrocław, 2012
Konkurs Najlepsze Dyplomy ASP, Wielka Zbrojownia, Gdańsk, 2012
3 nagroda, III Triennale, Granice Rysunku, Galeria Miejska ZSP, Rzeszów, 2011
Stypendium Rektora ASP dla Najlepszych Studentów, 2011
Konkurs 10 Artystycza Podróż Hestii, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2011
Wyróżnienie, 10 Festiwal Sztuki Wysokiej Ciepłem Skojarzeni, EC Szombierki, Bytom, 2009

WYSTAWY INDYWIDUALNE I W DUECIE: 
Only heavy metal, razem z Bartoszem Zaskórskim, Galeria 9/10, Poznań, 2017
Tosyczne związki, razem z Maciejem Cholewą, Galeria Jedna Druga, Szczecin, 2017
Rolnicza Kawaleria Marka, Galeria Kuratorium, Warszawa, 2016
Panzer Division Marek, kurator: Bartosz Zaskórski, Galeria +, Katowice, 2016
Zoom, razem z Barbarą Bigosińską, Galeria +, Katowice, 2011
Sitodruki, Fraktal, Mikołów, 2011

PUBLIKACJE:
Wywiad, Aleksandra Litorowicz, 117 Notes na 6 tygodni, Warszawa, 2018
Wyroby, Olga Drenda, Wydawnictwo Karakter, Kraków, 2018
Artyści o 2017 roku, Magazyn Szum, Warszawa, 2017
Magazyn Szum, nr 19, Warszawa, 2017
Radosny metal i wściekłe króliki. Nowe malarstwo ze Śląska, Piotr Policht, Culture.pl, Warszawa, 2017
Triumf. Wieś. Dionizje. Bartosz Zaskórski, Magazyn Szum, Warszawa, 2017
Kwartalnik Kulturalny Opcje, nr 4, Katowice, 2016
Magazyn Szum, nr 16, Warszawa, 2017
Rysunek z serii Duch w albumie Mchy i Porosty-Hypnagogic polish music for teenage mutants, 2016
Panzer Division Marek, Tuba, tekst: Andrzej Tobis/Bartosz Zaskórski, Katowice, 2017
Recenzja, Mądrala, pestycydowy deszcz i zagłada dzików (PDM), Zuzanna Sokołowska, artPAPIER, 2016
Recenzja/wywiad, Syntetyka wyobraźni, Adam Barabasz, Reflektor, Katowice, I.2016
Panzer Division Marek, Śląskie trendy.pl, Gliwice, 2016
Marek Rachwalik w Rondzie Sztuki, Wyborcza pl. Katowice, I.2016
Wywiad, Klaudia Dąbrowska, Portal Katowicki, Katowice, 2015
Artykuł/wywiad, Na wysypisku obrazów, Małgorzata Stalmierska, Czas Na Wnętrze, Warszawa, III.2014

WYSTAWY ZBIOROWE:
 2018 Łza dla cieniów minionych, + Maciej Cholewa, Irmina Rusicka i Kasper Lecnim, Galeria Widna, Kraków
Komunikacja ze wszystkim co jest, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa
Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty, Galeria ASP, Kraków
Kalendarz niepokoju, Galeria Strefart, Tychy
Pejzaże antropogenu, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2017 • Pod betonem rośnie trawa, Open Gallery Monika Krupowicz, Szczecin
Nienawidzę wszystkich, Galeria Arman Galstyan, Warszawa
Rośliny kochają inaczej, Galeria Stolarska/Krupowicz, Warszawa
Fantastyczna Chemia: dysfunkcja dysfunkcji, Galeria Różnia, Warszawa
2016 • Pozdrowienia z Kato! Wkład własny, Galeria Aula, Uniwersytet artystyczny, Poznań
Intl. Art Fair Warsaw 2016, Galeria Beta 16, Stadion Narodowy, Warszawa
2015 Absolwent, inauguracja działalności ASP Katowice, ASP Katowice 
2014 Pracownia serigrafii ASP Katowice, Sitodruk, Galeria Koridor, Ostrawa, CZ
Noc Muzeów, Rossberg Gallery, Katowice 
Przegląd Malarstwa Promocje 2013, Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Lubin
Wszystko na sprzedaż, Galeria Radykalna, Dworzec Świebodzki, Wrocław
Pozdrowienia z kato!, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław
Świeża Krew dotlenia Dziady, Galeria Sztuki Socato, Teatr Polski, Wrocław
Przegląd Malarstwa Promocje 2013, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Głogów
2013 II Konk. Fund. Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka, Malarstwo Językiem Uniwersalnym, Centrum im. L. Zamenhofa, Białystok
Pedagodzy Malarstwa ASP Katowice, Galeria Za szybą, ASP Wrocław
Pozdrowienia z kato!, Rondo Sztuki, Katowice
Masa perłowa, ASP Katowice, Galeria Emdes, Wrocław
Teraz sito!, Katofonia, Katowice
Międzyn. projekt Bush Telegraph, Katowice
2012 V Międzyn. Konkurs Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław
Dyplomy ASP Katowice, Rondo Sztuki, Katowice
2011 sSAFka ASP, Galeria Szyb Wilson, Katowice
Salon Ilustratorów, CK Zamek, Poznań
2010 11 Festiwal Sztuki Wysokiej, EC Szombierki, Bytom 
2009 Hotel Landszaft, Grupa Landszaft, dedykowana twórczości Davida Lyncha, połączona z jego wystawą litografii, Galeria +, Katowice
Oh Baby, Grupa Landszaft, Galeria Stara Fabryka, Gliwice