bio


Marek Rachwalik, born in 1986 in Częstochowa, Poland. Dealing with painting and drawing. He comes from the Kłomnice village, Poland.
2002-2006 Jacek Malczewski High School of Fine Arts in Częstochowa, Poland. A diploma in applied ceramics. 2005 – Internship in ceramics under Leonardo Da Vinci program in Höhr-Grenzhausen, Germany.
2007-2012 Academy of Fine Arts in Katowice, Master of Arts degree, Faculty of Painting. A diploma with a medal in Prof. Ireneusz Walczak’s workshop. 
2013-2014 An intern for the post-academic teacher and an instructor in the workshop of painting at Academy of Fine Arts in Katowice.
2015-2017 An assistant lecturer in the drawing workshop at Academy of Fine Arts in Katowice.
E-mail: marekrachwalik@wp.pl
Tel: 886 737 130

AWARDS • DISTINCTIONS • CONTESTS  
22nd place in The Young Art Compass, Poland, 2015 
Finalist of FLOW. Young Polish Contemporary Art contest, Art. Main Station by Mia, Wroclaw, Poland, 2016 
Finalist of 4th of Polish Contemporary Painting Triennial – Autumn Confrontations, BWA, Rzeszów, Poland, 2016 
Finalist of But Art! contest, Young Polish Painting, The Artist’s Colony-Lower Town, Gdańsk, Poland, 2016   
Finalist of 2nd Leon Wyczółkowski all-Poland Painting Contest, BWA Town Gallery, Bydgoszcz, Poland, 2016
23rd place in The Young Art Compass, Poland, 2015
Finalist of But Art! contest, Young Polish Painting, CSW Solvay, Cracow, Poland, 2015
Finalist of International Painting Contest of Three Bridges Foundation, Sobański Palace, Warsaw, Poland, 2015
Finalist of Young’s Painting Review contest, Promotions 2013, Art Gallery, Legnica, Poland, 2013
Participation in 2nd All-Poland Painting contest of the Green Carrot Foundation, Painting is Universal Language, DAP2 Gallery, Warsaw, Poland, 2013
Nominated by Academy of Fine Arts for the prize titled Talents of Polish Radio Channel 3 in the category Visual Arts, Katowice, Poland, 2013
Participation in P!cture project, Billboard Gallery, Katowice, Poland, 2013
Finalist of New blood II Young Art Review, Socato Gallery, Wroclaw, Poland, 2012
Finalist of The best diplomas of the Academy of Fine Arts in Poland contest, Great Armoury Gallery, Gdańsk, Poland, 2012
3rd prize in The limits of drawing, III Triennial contest, Town Gallery, Rzeszów, Poland, 2011 
The Rector’s scholarship for the best students of AOFA, Katowice, 2011
Participation in the final of 10thHestia Artistic Journey contest, National Art Gallery, Sopot, Poland, 2011
Distinction in the painting contest at the 10th Festival of Art, Connected by Warmth, Power Plant Szombierki, Bytom, Poland, 2009

INDIVIDUAL EXHIBITIONS AND A DUET:
Agricultural Cavalry of Marek, Kuratorium Gallery, Warsaw, Poland, 2016
Panzer Division Marek, curator: Bartosz Zaskórski, + Gallery, Rondo of Art, Katowice, Poland, 2016
Zoom, with Barbara Bigosińska, + Gallery, Rondo of Art, Katowice, Poland, 2011
Silkprint, Fractal, Mikołów, Poland, 2011
Landschaft Hotel (as a member of Landschaft group) dedicated to the works of David Lynch, + Gallery, Rondo of Art, Katowice, Poland, 2009

PUBLICATIONS: 
Options - cultural quarterly, nr 4, Katowice, 2016 
SZUM Magazine, page of artist, nr 16, Warsaw, 2017 
Article Panzer Division Marek, Tuba artistic magazine, text: Andrzej Tobis/Bartosz Zaskórski, Katowice 2017
Article with an interview, Synthetics of imagination -opening by Marek Rachwalik, author: Adam Barabasz, Reflektor, Katowice, Poland, 20.I.2016 
Panzer Division Marek - exhibition in Art Gallery Rondo, Śląskie Trendy.pl, Gliwice, Poland, 2016 
Gallery open for the young. Marek Rachwalik in Art Gallery Rondo, Wyborcza pl. Katowice, Poland, 05.I.2016  
Interview for Portal of Katowice, author: Klaudia Dąbrowska, Katowice, Poland, 2015 
Article with interview in Time for the interior monthly magazine, author: Małgorzata Stalmierska, march, Warsaw, Poland, 2014 
Catalogue of The Young Painting Review contest, Promotions 2013, Art Gallery, Legnica, Poland, 2013 
Catalogue of The Fifth International Drawing Competition, Museum of Architecture, Wroclaw, Poland, 2012
Catalogue of Young Art Auction, Desa, Rondo of Arts gallery, Katowice, Poland, 2012

SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
2017 
Fantastic chemistry: dysfunction of disfunctions, Różnia Gallery, Warsaw, Poland 
2016 
2nd Leon Wyczółkowski all-Poland Painting Contest, Town Gallery, Bydgoszcz, Poland
Greetings from Kato! – Self-contribution, Aula Gallery, University of Arts, Poznań, Poland
International Art Fair Warsaw 2016, Beta 16 Gallery, National Stadium, Warsaw, Poland 
2015 
XV Modern Art Auction, Auction house Polsswis Art, Warsaw, Poland 
Inaugural Exhibition, The Graduate, Academy of Fine Arts, Katowice, Poland
Illustrations by students and graduates from AOFA in Katowice, Watercolour Gallery, Palace of Youth, Katowice, Poland 
2014 
Serigraphy workshop from AOFA in Katowice, Silkprint, Koridor Gallery, Ostrava, The Czech Republic 
38th Young Art Auction, Auction house in Sopot, Sopot, Poland 
37th Young Art Auction, Auction house in Sopot, Warsaw, Poland 
Art exhibition, The Night of Museums, Rossberg Gallery, Katowice, Poland 
Students and Graduates from AOFA from Katowice, Faculty of Law, Katowice, Poland 
All-Poland exhibition – Painting of the Young Review, Promotions 2013, The Cultural Centre Castle Hill, Lubin, Poland 
Everything for Sale, Radical Gallery, Świebodzki Station, Wroclaw, Poland 
Greetings from Kato! Contemporary Art Gallery MD_S, Wroclaw, Poland 
New blood ventilates Forefathers’ Eve organized by Socato Gallery, The Polish Theatre, Wroclaw, Poland 
All-Poland exhibition – Painting of the Young Review, Promotions 2013, The Archaeology and History Museum, Głogów, Poland
 2013 
The 2nd All-Poland Painting Contest, Green Carrot Foundation, titled Painting is Universal Language, L. Zamenhof Centre, Białystok, Poland 
Faculty of Painting from AOFA in Katowice, Behind Pane gallery, AOFA, Wroclaw, Poland 
Greetings from Kato!, Art Gallery Rondo, Katowice, Poland 
Nacre, EMDES Art Gallery, Wroclaw, Poland
Studio of Prof. Ireneusz Walczak, Town Museum, Siemianowice Śląskie, Poland
Silkprint Now!, Katofonia, Katowice, Poland
Participation in the international art project Bush Telegraph, Katowice, Poland
2012
The fifth International Drawing Competition, Museum of Architecture, Wroclaw, Poland
Young Art Auction, Auction house in Sopot, Sopot, Poland
Young Art Auction, Desa, Art Gallery Rondo, Katowice, Poland
Diplomas of Painting Faculty from Academy of Fine Arts in Katowice, Art Gallery Rondo, Katowice, Poland.
2011
sSAFka Festival, Wilson Gallery, Katowice, Poland 
Studio of Prof. Ireneusz Walczak, Silly Season, One Floor Above Gallery, Silesian Cultural Centre, Katowice, Poland 
Studio of Prof. Ireneusz Walczak, Power Station Art Gallery, Czeladź, Poland
Faculty of Painting from AOFA in Katowice, Wanted, SFA, The Loft Gallery, Dąbrowa Górnicza, Poland 
Faculty of Painting from AOFA in Katowice, Academy from the City of Gardens Synagogue Gallery, Jarosław, Poland 
Participation in Illustrators’ Salon, Poznań
2010
11th High Arts Festival, Power Plant Szombierki, Bytom, Poland
Students’ exhibitions from AOFA in Katowice, University of Silesia, Cieszyn, Poland 
2009
Oh Baby (as a member of Landschaft group), Old Factor Gallery, Gliwice, Poland 
Studio of Prof. Ireneusz Walczak, Town Museum, Siemianowice Śląskie, Poland
Studio of Prof. Ireneusz Walczak, Silesian Cultural Center, One Floor Above Gallery, Katowice, Poland
2007
End-of-the-year Students’ Exhibition of Academy of Fine Arts in Katowice. The Jubilee of 60 years of Academy of Fine Arts in Katowice, Art Gallery Rondo, Katowice
Marek Rachwalik ur. 1986 r. w Częstochowie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Pochodzi ze wsi Kłomnice.
2002-2006 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Dyplom z ceramiki użytkowej. 2005 - Staż ceramiczny programu Leonardo Da Vinci w Höhr-Grenzhausen, Niemcy.
2007-2012  Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z medalem w pracowni prof. Ireneusza Walczaka. Recenzent: prof. Andrzej Tobis. 
2013-2014 Stażysta na stanowisko nauczyciela akademickiego a następnie instruktor w pracowni malarstwa dr. Dominiki Kowyni na Wydziale Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach. 
2015-2017 Asystent na studiach zaocznych w pracowni rysunku dr. Weroniki Siupki.
E-mail: marekrachwalik@wp.pl
Tel: 886 737 130

NAGRODY WYRÓŻNIENIA • KONKURSY:
Kwalifikacja do II etapu 43 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała, 2017 
22 miejsce w notowaniu Kompasu Młodej Sztuki, 2016
Finalista konkursu PRZYPŁYW. Młoda Polska Sztuka Współczesna, Art. Main Station by Mia, Wrocław, 2016 
Finalista 4 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego - Jesienne Konfrontacje, BWA, Rzeszów, 2016 
Finalista konkursu Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, Kolonia Artystów-Dolne Miasto, Gdańsk, 2016 
Finalista II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Galeria Miejska, Bydgoszcz, 2016 
23 miejsce w notowaniu Kompasu Młodej Sztuki, 2015
Finalista konkursu Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW Solvay, Kraków, 2015 
Finalista Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty, Pałac Sobańskich, Warszawa, 2015 
Finalista Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2013, Galeria Sztuki, Legnica, 2013 
Kwalifikacja do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Fundacji Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka, Galeria DAP2, Warszawa, 2013
Przez ASP w Katowicach nominowany do Talentów Trójki 2013 w kategorii Sztuki Wizualne, 2013
Udział w projekcie O!braz - Galeria Bilbordowa, ulica Chorzowska, Katowice, 2013   
Finalista II Przeglądu Młodej Sztuki, Świeża krew, Galeria Socato, Wrocław, 2012
Finalista konkursu Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, Wielka Zbrojownia, Gdańsk, 2012
3 nagroda w III Ogólnopolskim Triennale, Granice Rysunku, Galeria Miejska ZSP, Rzeszów, 2011
Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych dla Najlepszych Studentów, 2011
Finalista 10 Artystycznej Podróży Hestii, Państwowa Galeria Sztuki, Dom Zdrojowy, Sopot, 2011 
Wyróżnienie na 10 Festiwalu Sztuki Wysokiej Ciepłem Skojarzeni, Elektrociepłownia Szombierki, Bytom, 2009

WYSTAWY INDYWIDUALNE I W DUECIE:
Toksyczne związki, razem z Maciejem Cholewą, Galeria Jedna Druga, Szczecin, 2017
Rolnicza kawaleria Marka, Galeria Kuratorium, Warszawa, 2016 
Panzer Division Marek, kurator: Bartosz Zaskórski, Galeria +, Rondo Sztuki, Katowice, 2016 
Zoom, razem z Barbarą Bigosińską, Galeria +, Rondo Sztuki, Katowice, 2011 
Sitodruki, Fraktal, Mikołów, 2011
Hotel Landszaft z Grupą Landszaft, wystawa poświęcona twórczości Davida Lyncha, połączona z jego wystawą litografii, Galeria +, Rondo Sztuki, Katowice, 2009

PUBLIKACJE:
Kwartalnik Kulturalny Opcje nr 4, Lem i okolice, Katowice, 2016 
Magazyn SZUM, strona artysty, nr 16, Warszawa, 2017 
Rysunek z serii Duch, w książce płyty Mchy i Porosty - Hypnagogic polish music for teenage mutants, 2016 
Artykuł Panzer Division Marek, pismo artystyczne Tuba, tekst: Andrzej Tobis/Bartosz Zaskórski, Katowice 2017 
Artykuł z wywiadem, Syntetyka wyobraźni – wernisaż Marka Rachwalika, autor: Adam Barabasz, Reflektor, Katowice, 20.01.2016 
Panzer Division Marek – wystawa w Rondzie Sztuki, Śląskie trendy.pl, Gliwice, 2016 
Galeria otwarta dla młodych. Marek Rachwalik w Rondzie Sztuki, Wyborcza pl. Katowice, 05.01.2016
Wywiad dla Portalu Katowickiego, autor: Klaudia Dąbrowska, Katowice, 2015 
Artykuł z wywiadem w miesięczniku Czas Na Wnętrze, autor: Małgorzata Stalmierska, Warszawa, marzec, 2014
Katalog Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2013, Galeria Sztuki, Legnica, 2013
Katalog V Międzynarodowego Konkursu Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław, 2012
Katalog Aukcji Młodej Sztuki, Desa, Rondo Sztuki, Katowice, 2012

WYSTAWY ZBIOROWE I INNE: 
2017 
Rośliny kochają inaczej, Galeria Stolarska/Krupowicz, Warszawa
Fantastyczna chemia: dysfunkcja dysfunkcji, Galeria Różnia, Warszawa 
2016
Aukcja Sztuki Teraz Nowoczesna, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa 
Pozdrowienia z Kato! - Wkład własny, Galeria Aula, Uniwersytet artystyczny, Poznań 
International Art Fair Warsaw 2016, Galeria Beta 16, Stadion Narodowy, Warszawa
2015
XV Aukcja Sztuki Najnowszej, Dom Aukcyjny Polswiss Art, Warszawa    
Absolwent, inauguracja działalności ASP w Katowicach, ASP Katowice  
Ilustracje studentów i absolwentów ASP w Katowicach, Galeria Akwarela, Pałac Młodzieży, Katowice  
2014 
Pracownia serigrafii ASP w Katowicach, Sitodruk, Galeria Koridor, Ostrawa
38 Aukcja Młodej Sztuki, Galeria Sopockiego Domu Aukcyjnego, VII, Sopot
37 Aukcja Młodej Sztuki, Galeria Sopockiego Domu Aukcyjnego, VI, Warszawa
Ekspozycja prac w Noc Muzeów, Rossberg Gallery, Katowice
Studenci i absolwenci ASP Katowice w ramach konferencji prawniczo-lekarskiej, Wydział Prawa, Katowice
Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2013, Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Lubin
Wszystko na sprzedaż, organizator: Galeria Radykalna, Dworzec Świebodzki, Wrocław
Pozdrowienia z kato!, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław
Świeża Krew dotlenia Dziady, Teatr Polski, organizacja: Galeria Sztuki Socato, Wrocław
Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2013, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Głogów
2013
II Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Fundacji Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka, Malarstwo Językiem Uniwersalnym, Centrum im. L. Zamenhofa, Białystok  
Pedagodzy Katedry Malarstwa ASP Katowice, Galeria Za szybą, ASP Wrocław
Pozdrowienia z kato!, Rondo Sztuki, Katowice
Studenci ASP w Katowicach Masa perłowa, Galeria EMDES, Wrocław
Pracownia prof. Ireneusza Walczaka, Muzeum Miejskie, Siemianowice Śląskie
Teraz sito!, Katofonia, Katowice
Udział w międzynarodowym projekcie artystycznym Bush Telegraph, Katowice
2012 
V Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław
Aukcja Młodej Sztuki, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot, 27.X
Aukcja Młodej Sztuki, Desa, Rondo Sztuki, Katowice, 6.X
Dyplomy Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Rondo Sztuki, Katowice
2011
Ssawka ASP, Galeria Szyb Wilson, Katowice
Pracownia prof. Ireneusza Walczaka, Sezon ogórkowy, GCK, Katowice
Pracownia prof. Ireneusza Walczaka, Galeria Sztuki Elektrownia, Czeladź
Studenci Katedry Malarstwa ASP w Katowicach, Wanted, ZSP, Galeria na strychu, Dąbrowa Górnicza
Studenci Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach, Akademia z miasta ogrodów, ZSP, Galeria Synagoga, Jarosław
Udział w Salonie Ilustratorów, Poznań
2010 
11 Festiwal Sztuki Wysokiej, Elektrociepłownia Szombierki, Bytom
Studentci ASP Katowice, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn
2009
Grupa Landszaft, Oh Baby, Gliwice
Pracownia prof. Ireneusza Walczaka, Muzeum Miejskie, Siemianowice Śląskie 
Pracownia prof. Ireneusza Walczaka, Galeria Piętro Wyżej, GCK, Katowice
2007 
Końcoworoczna Wystawa Studentów ASP w Katowicach 2006/2007 Jubileusz 60 lecia ASP w Katowicach, Rondo Sztuki, Katowice.