poniedziałek, 19 listopada 2012

Olej na płótnie, 60x80cm, 2012

sobota, 10 listopada 2012


Marek's ghost haunts Pustkowie Kłomnickie, oil on canvas, 50x50cm, 2012
Duch Marka nawiedza kłomnickie pustkowia, olej na płótnie, 50x50cm, 2012

A tasty cutlet, oil on canvas, 30x40cm, 2012
Dobry kotlet, olej na płótnie, 30x40cm, 2012