poniedziałek, 11 listopada 2013

Spreading Martian dung over my little field, oil on canvas, 60x80cm, 2013 
Rozrzucam marsjański obornik po moim małym poletku, olej na płótnie, 60x80cm, 2013

czwartek, 13 czerwca 2013

A moped engine converted with polish technical thought into a gaseous rototiller, oil on hardboard, 70x70cm, 2013 
Silnik od komarka przerobiony polskim sposobem na gazową glebogryzarkę, olej na desce, 70x70cm, 2013

sobota, 23 marca 2013

A sonnet with staccato, saber-cut like rhythm and poor rhymes, oil on canvas, 60x60cm, 2013 
Sonet z rwanym, jakby pociętym szabelką rytmem i ubogimi rymami, olej na płótnie, 60x60cm, 2013
Melodies composed for dulcimer, flute and ocarina, oil on hardboard, 80x80cm, 2013  
Melodie skomponowane na cymbały, flet i okarynę, olej na desce, 80x80cm, 2013

sobota, 26 stycznia 2013


A know-all explains how the time stream carves the wall of present, oil on canvas, 80x100cm, 2013 
Mądrala tłumaczy, jak strumień czasu żłobi ścianę teraźniejszości, olej na płótnie, 80x100cm, 2013

czwartek, 3 stycznia 2013

Olej na płótnie, 100x100cm, 2013