poniedziałek, 8 czerwca 2009

Ciężka muzyka metalowa, olej na płótnie, 50x60cm, 2008
Krzynówek, olej na płótnie, 60x40cm, 2008Olej na płótnie, 90x120cm, 2008

Olej na płótnie, 70x100cm, 2008

Olej na płótnie, 70x100cm, 2008


Olej na płótnie, 100x150cm, 2008

Olej na płótnie, 60x90cm, 2007
Autoportret w rzeźbie Tomasza Zaskórskiego, ojca Bartosza, olej na 
desce, 65x90cm, 2007
Olej na desce, 70x70cm, 2007
Olej na desce, 90x100cm, 2007
Olej na desce, 30x40cm, 2007
Olej na desce, 30x30cm, 2007
Olej na desce, 90x100cm, 2007

Olej na desce, 65x90cm, 2007
Olej na płótnie, 27x33cm, 1995
Olej na płótnie, 24x18cm, 1995
  
Olej na płótnie, 41x33cm, 1994