sobota, 23 marca 2013

A sonnet with staccato, saber-cut like rhythm and poor rhymes, oil on canvas, 60x60cm, 2013 
Sonet z rwanym, jakby pociętym szabelką rytmem i ubogimi rymami, olej na płótnie, 60x60cm, 2013
Melodies composed for dulcimer, flute and ocarina, oil on hardboard, 80x80cm, 2013  
Melodie skomponowane na cymbały, flet i okarynę, olej na desce, 80x80cm, 2013