niedziela, 23 listopada 2014

There's no substantial sofa bed, there is only a sum of upholstered elements of perception
oil on canvas, 100x80cm, 2014 
Ni ma wersalki substancjalnej, jes tylko suma tapicerskich elementów postrzeganiaolej 
na płótnie, 100x80cm, 2014

poniedziałek, 6 października 2014

A group of aquatic railwaymen at the proto-spring of an astrological drain (14+2+40), oil on canvas, 80x80cm, 2014 
Zespół wodnych kolejarzy u praźródeł astrologicznej studzienki (14+2+40), olej na płótnie, 80x80cm, 2014

piątek, 15 sierpnia 2014

Two drakes on a kennel, what about the volcanic piglet? oil on canvas, 65x85cm, 2014
Dwa kaczory na psiej budzie a prosiak wulkaniczny? olej na płótnie, 65x85cm, 2014

niedziela, 25 maja 2014


Light Tin Packing Combine - Opakomet, oil on canvas, 46x33cm, 2014
Kombinat Blaszanych Opakowań Lekkich - Opakomet, olej na płótnie, 46x33cm, 
2014

wtorek, 22 kwietnia 2014


Common Elements of Power Hydraulics Combine - PZL Hydral, oil on canvas, 70x100cm, 2014 
Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej - PZL Hydral, olej na płótnie, 70x100cm, 2014

piątek, 31 stycznia 2014


A herd of plump boars as an Ukrainian verb? A surfeit of skunks flies a capsule to find it out
oil on canvas, 60x50cm, 2014
Stadko tłuściutkich dziczków ukraińskim czasownikiem? Tabor skunksów leci kapsułą, aby 
to zbadać, olej na płótnie, 60x50cm, 2014