painting•malarstwo

Muzyk sesyjny side projektu deathowego, należącego do 
gości z kapelek grindowych, olej na płótnie, 33x24cm, 2018


Metalowy muzyk sesyjny ze wsi, olej na płótnie, 30x21cm, 
2018

Prototypowy wzmacniacz gitarowy robiony na zamówienie 
muzyków ze wsi, olej na płótnie, 70x50cm, 2018

 The first private nightliner of a polish death metal band on US tour, oil 
on canvas, 50x70cm, 2017
Pierwszy prywatny nightliner polskiej kapelki deathowej na trasce po 
stanach, olej na płótnie, 50x70cm, 2017


Fan of bands having once played fucking great black/death metal, but 
later electro/gothic doleful as polish art, oil on canvas, 70x40cm, 2017
Fan kapel grających kiedyś zajebisty black/death metal, a później 
smętny jak polska sztuka electro/gothic, olej na płótnie, 70x40cm, 2017


Musicians of a third league band striking cyber industrial metal, oil on canvas, 
50x60cm, 2017 
Muzycy trzecioligowej kapelki piłującej cyber-industrial metal,
olej na płótnie, 

50x60cm, 2017


 
Logo and a typical recipient of a group hitting psychedelic sludge stoner 
doom metal, oil on canvas, 50x70cm, 2017 
Logo i typowy odbiorca zespołu łojącego psychodeliczny sludge stoner 
doom metal, olej na płótnie, 50x70cm, 2017


Logo and the moustached leader of a cult death metal band 
reactivated after 20 years, oil on canvas, 60x50, 2017 
Logo oraz wąsaty lider kultowego, death metalowego zespołu, 
reaktywowanego po 20 latach, olej na płótnie, 60x50cm, 2017
 

Logo and a mascots of a village nu metal band with a young girl on 
vocals, oil on canvas, 50x60cm, 2017
Logo i maskotki wiejskiej kapelki nu metalowej z młodą dziewczyną na 
wokalu, olej na płótnie, 50x60cm, 2017


Logo and mascots of an alternative metal band from a
village, oil on canvas, 60x50cm, 2016
Logo i maskotki alternatywnej kapeli metalowej pochodzącej ze 
wsi, olej na płótnie, 60x50cm, 2016


Logo and mascot of one-man's project playing avant-
garde, post-black metal (previously NSBM), oil on canvas, 
60x50cm, 2016 
Logo i maskotka jednoosobowego projektu grającego avant-
garde, post-black metal (wcześniej NSBM), olej na płótnie, 
60x50cm, 2016


Logo and mascot of a band playing low-tuned porn gore 
grind, oil on canvas, 60x50cm, 2016 
Logo i maskotka kapeli grającej nisko strojony porno gore 
grind, olej na płótnie, 60x50cm, 2016
  

Polish budget cigarettes (and consequences), acrylic and oil on 
canvas, 110x100cm, 2016 
Fajranty (i konsekwencje), akryl i olej na płótnie, 110x100cm, 2016
Robot the Robber, acrylic and oil on canvas, 100x90cm, 2016
Robot rabuś, akryl i olej na płótnie, 100x90cm, 2016

The public finance auditor adjudicates... (the pope of spectres and phantasms)
oil on canvas, 60x60cm, 2015
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych orzeka... (papież widm i widziadeł)
olej na płótnie, 60x60cm, 2015


Pesticide rain over a potato field, oil on canvas, 160x
120cm, 2015
Pestycydowy deszcz nad kartofliskiem, olej na płótnie, 
160x120cm, 2015


There's some lifting to be done, Maruś (glutotronix incestus), oil on canvas, 
60x60cm, 2015
Maruś, są ciężary do podniesienia... (glutotronix incestus), olej na płótnie, 
60x60cm, 2015


That is a metaphorical map of consciousness, not a tacky plan of troops 
dislocation!!!, oil on canvas, 80x80cm, 2015
To metaforyczna mapa świadomości, a nie jakiś wieśniacki plan dyslokacji 
wojsk!!!, olej na płótnie, 80x80 cm, 2015
Künstler: Curvus Mundi Rachvalicos (no... you are not my turbo-mud), oil on 
canvas, 60x60cm, 2015 
Künstler: Curvus Mundi Rachvalicos (nie… nie jesteś moim turbo-błotkiem)
olej na płótnie, 60x60cm, 2015Piast Kołodziej the Progenitor and recently exhumed Ramzes XIII (with nouveau 
riche troubadours), oil on canvas, 60x120cm, 2015
Protoplasta Piast Kołodziej i świeżo odkopany Ramzes XIII (z nowobogackimi 
trubadurami), olej na płótnie, 60x120cm, 2015

There's no substantial sofa bed, there is only a sum of upholstered 
elements of perception, oil on canvas, 100x80cm, 2014
Ni ma wersalki substancjalnej, jes tylko suma tapicerskich 
elementów postrzeganiaolej na płótnie, 100x80cm, 2014


A group of aquatic railwaymen at the proto-spring of an astrological drain 
(14+2+40), oil on canvas, 80x80cm, 2014
Zespół wodnych kolejarzy u praźródeł astrologicznej studzienki (14+2+40), 
olej na płótnie, 80x80cm, 2014


Two drakes on a kennel, what about the volcanic piglet? oil on canvas, 
65x85cm, 2014
Dwa kaczory na psiej budzie a prosiak wulkaniczny? olej na płótnie, 
65x85cm, 2014


Light Tin Packing Combine - Opakomet, oil on canvas, 
46x33cm, 2014 
Kombinat Blaszanych Opakowań Lekkich - Opakomet,  
olej na płótnie, 46x33cm, 2014
 
 
Common Elements of Power Hydraulics Combine - PZL Hydral, oil on 
canvas, 70x100cm, 2014
Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej - PZL Hydral, olej na
płótnie, 70x100cm, 2014


A herd of plump boars as an Ukrainian verb? A surfeit of skunks 
flies a capsule to find it out, oil on canvas, 60x50cm, 2014 
Stadko tłuściutkich dziczków ukraińskim czasownikiem? Tabor 
skunksów leci kapsułą, aby to zbadać, olej na płótnie, 60x50cm
2014


A glowing ball of raked autumn leaves demands to grant the access to 
the sea for Kłomnice, oil on canvas,100x100cm, 2014 
Świecąca kulka ugrabiona z jesiennych liści żąda, by Kłomnice miały 
dostęp do morza, olej na płótnie, 100x100cm, 2014


Spreading Martian dung over my little field, oil on canvas, 60x80cm, 2013
Rozrzucam marsjański obornik po moim małym poletku, olej na płótnie, 
60x80cm, 2013A moped engine converted with polish technical thought into a gaseous rototiller
oil on hardboard, 70x70cm, 2013
Silnik od komarka przerobiony polskim sposobem na gazową glebogryzarkę
olej na desce, 70x70cm, 2013


A sonnet with staccato, saber-cut like rhythm and poor rhymes, oil on canvas, 
60x60cm, 2013
Sonet z rwanym, jakby pociętym szabelką rytmem i ubogimi rymami, olej 
na płótnie, 60x60cm, 2013


Melodies composed for dulcimer, flute and ocarina, oil on hardboard, 
80x80cm, 2013 
Melodie skomponowane na cymbały, flet i okarynę, olej na desce, 80x80
cm, 2013


A know-all explains how the time stream carves the wall of present, oil on 
canvas, 80x100cm, 2013
Mądrala tłumaczy, jak strumień czasu żłobi ścianę teraźniejszości, olej na 
płótnie, 80x100cm, 2013

Olej na płótnie, 100x100cm, 2013

Outlet of my grief into Liswarta River, oil on canvas, 55x45cm, 2012 
Ujście moich smutków do Liswarty, olej na płótnie, 55x45cm, 2012

Olej na płótnie, 60x80cm, 2012Marek's ghost haunts Pustkowie Kłomnickie, oil on canvas, 50x50cm, 2012 
Duch Marka nawiedza kłomnickie pustkowie, olej na płótnie, 50x50cm, 2012

A tasty cutlet, oil on canvas, 30x40cm, 2012 
Dobry kotlet, olej na płótnie, 30x40cm, 2012

Olej na płótnie, 100x320cm, 2012

Urban Agrotouristic Combine, oil on canvas, 80x100, 2012 
Miejski kombinat agroturystyczny, olej na płótnie, 80x100cm, 2012

Sushi club is not my cup of tea, oil on canvas, 70x50, 2012 
Sushi club to nie dla mnie, olej na płótnie, 70x50cm, 2012

Olej na płótnie, 80x100cm, 2012


Boars slaughter in Podlaskie voivodeship due to Ministry regulation, oil on 
canvas, 70x90cm, 2012
Zagłada dzików w województwie podlaskim zarządzona nakazem ministerstwa
olej na płótnie, 70x90cm, 2012

A ping-pong table, which plants vegetables, oil on canvas, 
120x90cm, 2012 
Stół do ping ponga, który sadzi warzywa, olej na płótnie, 
120x90cm, 2012


A grinder in the middle, oil on canvas, 50x40cm, 2012 
Maszynka na środku, olej na płótnie, 50x40cm, 2012

A potato beetle transformation, oil on canvas, 50x50cm, 2011 
Transformacja stonki, olej na płótnie, 50x50cm, 2011


Torment: rat trauma, oil on canvas, 90x90cm, 2011 
Męka: trauma ze szczurami, olej na płótnie, 90x90cm, 2011


Fields over a field, oil on canvas, 130x80cm, 2011 
Pola nad polem, olej na płótnie, 130x80cm, 2011

Field sprayer, oil on canvas, 130x80cm, 2011
Oprysk pola, olej na płótnie, 130x100cm, 2011


A boar repellent coral, oil on canvas, 130x80cm, 2011 
Koralowiec do odstraszania dzików, olej na płótnie, 130x80cm, 2011

Olej na płótnie, 130x90cm, 2011

Spider's eyes, oil on canvas, 60x90cm, 2011 
Oczy pająka, olej na płótnie, 60x90cm, 2011

Olej na płótnie, 150x130cm, 2010

A field Polonez prototype, oil on canvas, 140x70cm, 2010 
Prototyp poloneza polnego, olej na płótnie, 140x70cm, 2010

Olej na płótnie, 150x160cm, 2010

Olej na płótnie, 150x100cm, 2010

Cybercrab versus bioplant plus, oil on canvas, 100x150cm, 2009
Cyberkrab kontra bioroślina plus, olej na płótnie, 100x150cm, 2009

Olej na płótnie, 100x100cm, 2009


Olej na płótnie, 100x120cm, 2009

Olej na płótnie, 80x80cm, 2009